Červen 2010

PRAŽSKÁ MUZEJNÍ NOC

4. června 2010 v 18:54 | zirafa |  Články
Pražská muzejní noc 2010
12. června 2010
Pražská muzejní noc 2010 se nezadržitelně blíží. Již sedmý ročník se uskuteční v sobotu 12. června 2010 a opět nabídne netradiční prezentaci domácího kulturního dědictví doplněnou bohatým doprovodným programem. Pro návštěvníky bude od 19 hodin do jedné hodiny po půlnoci otevřeno široké spektrum kulturních institucí - muzeí, galerií, kulturních památek a dalších lokalit. Pražské muzejní noci 2010 se účastní 28 institucí, které zpřístupní 53 objektů. I letos je zachována hlavní idea Pražské muzejní noci - tedy doprava a vstup do všech objektů zapojených do akce zdarma. Pouze v objektech Pražské informační služby a Národní kulturní památky Vyšehrad se platí symbolické vstupné. Pořadateli akce jsou Národní muzeum, Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost a Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s dalšími muzei a institucemi. Akce je pořádána za finančního přispění Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hl. m. Prahy.
Pražská muzejní noc se za dobu svého konání stala neodmyslitelnou součástí pražského kulturního kalendáře, která každoročně připomíná všem Pražanům aktivní roli muzeí a galerií v životě hlavního města. Pomozte nám i Vy vytvořit jedinečnou atmosféru Pražské muzejní noci.
Vedle netradiční noční prezentace kulturního dědictví je pro Pražskou muzejní noc charakteristické i velké množství doprovodných akcí, jako jsou např. přednášky, filmová a divadelní představení, audiovizuální projekce a nejrůznější hry. Blíže viz doprovodný program. I v letošním roce bude pro návštěvníky připravena informační brožurka s detailním programem celé akce, mapou jednotlivých tras a jízdními řády speciálních autobusových linek. Zájemci si ji mohou stáhnout na webových stránkách www.prazskamuzejninoc.cz nebo si ji vyzvednout na informačních stanech, které budou umístěny den předem před hlavní budovou Národního muzea (12 - 19 hodin) a v den konání akce na nám. Jana Palacha a před hlavní budovou Národního muzea (10 - 24 hodin).
Dopravu v rámci akce zajišťuje jako každoročně Dopravní podnik prostřednictvím svých speciálních autobusových linek, které převážejí návštěvníky mezi jednotlivými objekty zcela zdarma. Centrální přestupní bod je opět umístěn na náměstí Jana Palacha. Autobusové linky propojují objekty účastnící se Pražské muzejní noci, přičemž zajíždějí i do okrajových částí Prahy a umožňují tak přenesení výjimečné atmosféry muzejní noci na celou metropoli.
Pražská muzejní noc je akcí určenou pro širokou domácí i zahraniční veřejnost včetně turistů. Vedle nezvyklé a atraktivní formy prezentace kulturního dědictví si Pražská muzejní noc klade za cíl především oslovit tu část veřejnosti, která nepatří mezi pravidelné návštěvníky muzeí a galerií, zvýšit tak její povědomí o sbírkách muzejní povahy a v neposlední řadě zlepšit její hodnocení atraktivity pražských muzeí a galerií a přimět je k dalším a pravidelným návštěvám těchto paměťových institucí. Ačkoli se akce uskutečňuje z větší části v pozdních nočních hodinách, je vhodná i pro děti. Na tuto skutečnost se letos organizátoři rozhodli upozornit zvýšeným důrazem na doprovodné programy určené dětem, kterým je věnována celá jedna dvojstrana v informační brožuře.
Pražskou muzejní nocí i letos vrcholí celorepublikový Festival muzejní nocí, pořádaný Asociací muzeí a galerií ČR, jehož 6. ročníku se v průběhu května a června zúčastní několik desítek muzeí a galerií po celé České republice. Tak toto je stranka muzejní noci.